Zwiedzanie CSM

 

"ZWIEDZANIE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ"
Prowadzący:
mgr Piotr Ziemak

Serdecznie zapraszamy pracowników administracyjnych (w szczególności Dziekanatów, CNJA, DAS, DAR, CSP) do wzięcia udziału w niepowtarzalnym wydarzeniu, jakim jest "spacer" po Centrum Symulacji Medycznej.

Podczas zwiedzania CSM, gościom zaprezentowane zostaną min.:

  • w pełni wyposażone sale szpitalne z manekinami,
  • symulator karetki pogotowia,
  • zaaranżowane mieszkanie do ćwiczeń domowej opieki zdrowotnej,
  • interaktywne sale zajęć praktycznych.

Uczestnicy "spaceru" będą mieli również okazję zapoznać się z innymi możliwościami dydaktycznymi, jakie daje CSM.


Liczba uczestników: 2 grupy po 15 osób każda
Termin i miejsce realizacji:

  • Grupa 1 - 28 listopada 2019r., Centrum Symulacji Medycznej, ul. Rokietnicka 7, w godzinach: 9.00-10.00
  • Grupa 2 - 29 listopada 2019r., Centrum Symulacji Medycznej, ul. Rokietnicka 7, w godzinach: 13.30-14.30
  • Grupa 3 - 29 listopada 2019r., Centrum Symulacji Medycznej, ul. Rokietnicka 7. w godzinach: 9.00-10.00


» ZAPISY:

Zapisów prosimy dokonywać drogą elektroniczną na adres e-mail: dzienjakosci@ump.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę jednostki organizacyjnej.

 

 

Logotypy

II edycja Dni Jakości realizowana jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00