Warsztaty dla nauczycieli

"KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE W DYDAKTYCE MEDYCZNEJ"

Prowadzący:
dr n. med. mgr ed. med. Janusz Janczukowicz

Umiejętność komunikacji z przedstawicielami różnych kultur, reprezentującymi różnorodne religie i pochodzenia etniczne jest kompetencją wymagającą świadomego balansu pomiędzy niezbędną wiedzą, empatycznym zrozumieniem odmienności i samorefleksją nad własnymi, często nieuświadomionymi stereotypami i uprzedzeniami. Podczas gdy zwiększona internacjonalizacja szkolnictwa wyższego, a szczególnie wprowadzenie studiów w języku angielskim znacznie zwiększyło różnorodność kulturową wyższych uczelni, nie zawsze kadra dydaktyczna i studenci polscy są przygotowani na wiążące się z tym odrębności w komunikacji, a integracja studentów zagranicznych ze społecznością akademicką jest często niezadowalająca. W czasie warsztatów, omówione zostaną podstawowe zasady komunikacji międzykulturowej i własne doświadczenia z tworzenia i prowadzenia szkoleń z tego zakresu dla nauczycieli akademickich oraz studentów polskich i zagranicznych. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość podzielenia się własnymi refleksjami związanymi z pracą ze studentami zagranicznymi i poznania możliwości dalszego rozwoju w zakresie kompetencji międzykulturowych.

Liczba uczestników: 15 nauczycieli
Termin i miejsce realizacji: 28 listopada 2019r., Collegium im. Adama Wrzoska, ul. Rokietnicka 7, III p.,
W godzinach: 9.30-11.30

UWAGA!
O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełniony i dostarczony do Działu Spraw Studenckich i Dydaktycznych Formularz Osobowy Uczestnika a także Oświadczenie uczestnika:

formularz_zgłoszeniowy

oświadczenie_uczestnika


» ZAPISZ SIĘ

"ZWROT INWESTYCJI EDUKACYJNEJ A SYMULACJA MEDYCZNA - JAK ZACZĄĆ, NIE ZACHŁYSNĄĆ SIĘ I POZOSTAĆ NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM"
Prowadzący:
dr hab. n. med. Kamil Torres prof. UM

Symulacja medyczna ogłoszona w 2013 roku jako przełomowe osiągniecie edukacyjne przez amerykańskie stowarzyszenie szkół medycznych rozwija się w Polsce szybko - zarówno w szkoleniu przed, jak i podyplomowym. Integracja nowych technologii nauczania, np. Symulacji medycznej czy wirtualnej rzeczywistości może wiązać się z nadmiernym skupieniem na „cudach” technologicznych i niejednokrotnie może przytłaczać edukatorów. Jednak przede wszystkim może „rozmazywać„ istotę i cel kształcenia. Celem warsztatu jest przedstawienie podejścia z zakresu zarządzania w edukacji medycznej tak,  aby w sposób właściwy ocenić realne korzyści z zastosowania nowych technologii. Technologii, które są wsparciem nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, a nie celem samym w sobie. 


Liczba uczestników: 15 nauczycieli
Termin i miejsce realizacji: 28 listopada 2019r., Collegium im. Adama Wrzoska, ul. Rokietnicka 7, IV p.
w godzinach: 9.30-11.30

UWAGA!
O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełniony i dostarczony do Działu Spraw Studenckich i Dydaktycznych Formularz Osobowy Uczestnika a także Oświadczenie uczestnika:

formularz_zgłoszeniowy

oświadczenie_uczestnika

» ZAPISZ SIĘ

"SZUKASZ INSPIRACJI DO PRZYGOTOWANIA SWOJEGO WYKŁADU E-LEARNINGOWEGO? PRZYJDŹ DO STUDIO NAGRAŃ UMP I ZRÓB PRÓBNE TESTY!"

Prowadzące:
dr n. mat. Magdalena Roszak
mgr Beata Maćkowiak


W trakcie warsztatu pokażemy Państwu przykłady kursów e-learningowych, wykonamy self-test w portalu i przetestujemy zasoby Studio Nagrań UMP, dokonując nagrań z Państwa udziałem.

Testować będziemy:

 • nagranie komentarza do treści omawianej na bazie prezentacji (audio/wideo)
 • nagranie analizy treści wskazywanej w prezentacji / „rysowanej na tablicy” (audio+rejestracja ruchu)
 • nagranie z użyciem promptera
 • dyskusje między dwoma osobami – pytania i odpowiedzi (audio/wideo)

Uczestników prosimy o zabranie ze sobą swojej prezentacji wykładowej/seminaryjnej złożonej z 2-3 slajdów (w PowerPoint) wraz z przygotowanym do 2 slajdów komentarzem słownym na 2-3 minuty, zapisanym w pliku tekstowym (transkrypt). Dla wariantu b) można przygotować treść w dowolnym pliku np. tekstowym z tabelą, którą nauczyciel będzie wypełniał w trakcie nagrania. W wariancie d) konieczne jest przygotowanie pytań w pliku tekstowym dla uczestnika dyskusji.

Prosimy o zabranie słuchawek oraz danych do logowania na Wisusa. W razie pytań prosimy o kontakt na mmr@ump.edu.pl


Liczba uczestników: 2 grupy po 10 nauczycieli każda
Termin i miejsce realizacji:

 • Grupa 1 - 28 listopada 2019r., Collegium im. Adama Wrzoska, ul. Rokietnicka 7, sala nr 1.12, w godzinach: 15.00-16.30
 • Grupa 2 - 29 listopada 2019r., Collegium im. Adama Wrzoska, ul. Rokietnicka 7, sala nr 1.12, w godzinach: 10.00-11.30

UWAGA!
O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełniony i dostarczony do Działu Spraw Studenckich i Dydaktycznych Formularz Osobowy Uczestnika a także Oświadczenie uczestnika:

formularz_zgłoszeniowy

oświadczenie_uczestnika


» ZAPISZ SIĘ

"DLACZEGO WARTO SPRAWDZAĆ WIEDZĘ STUDENTÓW PRZED ZAJĘCIAMI?"
Prowadząca:
dr n. med. Beata Buraczyńska-Andrzejewska

Prowadzisz zajęcia i masz wrażenie, że nie wszystko o czym mówisz jest jasne dla studentów?  Poświęciłeś sporo czasu na przygotowanie seminariów i zastanawiasz się jak można je urozmaicić aby jeszcze bardziej zainteresować tematem jego uczestników? Chciałbyś mieć na zajęciach przygotowanych do tematu studentów, którzy będą partnerami do rozmowy?
Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś TAK, to te warsztaty są dla Ciebie.

Uczestnikom przyznane zostanie 5 punktów edukacyjnych w ramach programu NESTOR

Liczba uczestników: 15 nauczycieli
Termin i miejsce realizacji: 29 listopada 2019r., Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia, ul. Parkowa 2,
W godzinach: 8.00-11.00

UWAGA!
O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełniony i dostarczony do Działu Spraw Studenckich i Dydaktycznych Formularz Osobowy Uczestnika a także Oświadczenie uczestnika:

formularz_zgłoszeniowy

oświadczenie_uczestnika


» ZAPISZ SIĘ

"BUDOWANIE PROGRAMU NAUCZANIA OPARTEGO NA EFEKTACH KSZTAŁCENIA"
Prowadząca:
dr n. farm. Magdalena Cerbin-Koczorowska

Zapraszam do udziału w szkoleniu, w takcie którego dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jak formułować efekty kształcenia?
 • jak dobierać metody oceniania do założonych efektów kształcenia?
 • czym różnią się efekty kształcenia od treści nauczania?

W przebiegu spotkania będą Państwo także mieli okazję stworzyć sylabus dla realizowanych przez siebie zajęć, przedmiotu lub modułu.
Uczestnikom przyznane zostanie 8 punktów edukacyjnych w ramach programu NESTOR

Liczba uczestników: 2 grupy po 10 nauczycieli każda
Termin i miejsce realizacji:

 • Grupa 1 - 30 listopada 2019r., Collegium im. Adama Wrzoska, ul. Rokietnicka 7, V p., w godzinach: 9.00-13.00
 • Grupa 2 - 1 grudnia 2019r., Collegium im. Adama Wrzoska, ul. Rokietnicka 7, V p., w godzinach: 9.00-13.00

 

UWAGA!
O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełniony i dostarczony do Działu Spraw Studenckich i Dydaktycznych Formularz Osobowy Uczestnika a także Oświadczenie uczestnika:

BPN_formularz_zgłoszeniowy

BPN_oświadczenie_uczestnika


» ZAPISZ SIĘ

 

"SYMULATORY VR - WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ"

Prowadzący:
dr n. med. Lukasz Gąsiorowski

Wirtualna rzeczywistość coraz częściej stanowi integralną część nowoczesnych technik nauczania. Również w posiadaniu naszego Centrum Symulacji Medycznej znajdują się takie urządzenia, m.in. symulator USG, ECHO czy gastroskopii. Warsztaty będą miały na celu zaznajomienie się z ich możliwościami i naukę podstaw ich użytkowania, a po ich ukończeniu uczestnicy będą mogli stosować symulatory w dydaktyce.

Uczestnikom przyznane zostaną 4 punkty edukacyjnych w ramach programu NESTOR


Liczba uczestników: 2 grupy po 6 nauczycieli każda
Termin i miejsce realizacji:

 • Grupa 1 - 29 listopada 2019r., Collegium im. Adama Wrzoska, ul. Rokietnicka 7, II p., w godzinach: 9.30-11.30
 • Grupa 2 - 29 listopada 2019r., Collegium im. Adama Wrzoska, ul. Rokietnicka 7, V p., w godzinach: 12.30-14.30

UWAGA!
O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełniony i dostarczony do Działu Spraw Studenckich i Dydaktycznych Formularz Osobowy Uczestnika a także Oświadczenie uczestnika:

formularz_zgłoszeniowy

oświadczenie_uczestnika


» ZAPISZ SIĘ

 

Logotypy

II edycja Dni Jakości realizowana jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00