Warsztaty dla doktorantów

"PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM"
Prowadząca:
mgr Anna Lipińska

Uczestnicy zajęć zapoznają się z cechami i funkcjami języka angielskiego pisanego w rejestrze akademickim, a także sprawdzą swoje umiejętności pisarskie poprzez analizę przykładowego tekstu naukowego w języku angielskim. Omówione zostaną najczęściej używane struktury językowe, służące do zachowania stylu formalnego. Warsztaty będą także obejmowały kwestie stylistyczne, uogólniania, kwalifikacji i ostrożności w osądach, a także przekształcenia stylu nieformalnego na formalny.


Liczba uczestników: 16 doktorantów
Termin i miejsce realizacji: 28 listopada 2019r., Studium Języków Obcych, ul. Marcelińska 2, sala nr 2
W godzinach: 10.00-11.30

» ZAPISZ SIĘ
"WYKORZYSTANIE SYMULACJI MEDYCZNEJ W NOWOCZESNEJ DYDAKTYCE"
Prowadzący:
prof. dr hab. Ryszard Marciniak

Uczestnicy zapoznają się z najnowszymi metodami dydaktycznymi dostępnymi na UMP, przygotowując się do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Centrum Symulacji Medycznej. Zajęcia mają charakter praktyczny i interaktywny, uczestnicy zostaną zapoznani z tzw. symulacją niskiej i wysokiej wierności, pacjentem symulowanym/standaryzowanym oraz przygotowaniem scenariuszy na poszczególne zajęcia.

Uwaga: zapisy w ramach zapisów on-line na zajęcia dla uczestników studiów doktoranckich

Liczba uczestników: 18 doktorantów
Termin i miejsce realizacji:

  • cz. 1 - 29 listopada 2019r. Collegium im. Adama Wrzoska, ul. Rokietnicka 7, IIIp. - w godzinach: 15.30 -18.30
  • cz. 2 - 30 listopada 2019r. Collegium im. Adama Wrzoska, ul. Rokietnicka 7, IIIp. - w godzinach: 9.00 -15.00
  • cz. 3 - 1 grudnia 2019r. Collegium im. Adama Wrzoska, ul. Rokietnicka 7, IIIp. - w godzinach: 9.00-15.00

»ZAPISZ SIĘ

"AKTUALNA SYTUACJA RYNKU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE"
Prowadzący:
Piotr Magdziarz - Partner Zarządzający FORMEDIS Medical Management & Consulting

O problemach polskiej ochrony zdrowia mówi się od lat. Eksperci twierdzą, że sytuacja stale się pogarsza i potrzebne są radykalne zmiany. Czy faktycznie lepiej już było? O aktualnej sytuacji na rynku opowie Piotr Magdziarz.


Liczba uczestników: 50 osób (doktoranci + studenci)
Termin i miejsce realizacji: 29 listopada 2019r., Collegium im. Adama Wrzoska, ul. Rokietnica 7, sala nr 008,
W godzinach: 16.00-16.40

 

 

 

 

 

» ZAPISZ SIĘ

 

 

Logotypy

II edycja Dni Jakości realizowana jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00