Goście specjalni

Zdjęcie

Dr n.med., mgr ed. med. Janusz Janczukowicz - kierownik Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; członek komitetu wykonawczego oraz v-przewodniczący komisji ds. badań naukowych International Association for Medical Education (AMEE); członek European Board of Medical Assessors (EBMA) i Association for Medical Schools in Europe, członek zarządu European Institute of Women's Health  oraz rady wydawców czasopisma Medical Teacher; edytor i współautor pierwszej polskiej książki nt. profesjonalizmu medycznego. Prowadzi badania nad profesjonalizmem, kompetencjami interkulturowymi i metodyką nauczania w dziedzinach biomedycznych, przeprowadza szkolenia kadry dydaktycznej, współpracuje z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się edukacją medyczną oraz kształceniem studentów z zakresu profesjonalizmu akademickiego i medycznego, kompetencji społecznych i kulturowych oraz strategii antydyskryminacyjnych.

Podczas Konferencji II edycji Dni Jakości dr Janczukowicz wygłosi wykład pt.: „Edukacja medyczna jako dynamiczny system złożony” oraz poprowadzi warsztat "Kompetencje międzykulturowe w dydaktyce medycznej” dla nauczycieli akademickich.

 

 

Zdjęcie

Dr hab. med. Kamil Torres prof UM jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kierownik Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie. Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie. Członek zespołów eksperckich w zakresie symulacji i edukacji medycznej. Absolwent programu Harvard Medical School Program for Educators in Healthcare, Boston USA. Absolwent programu MBA Politechniki Lubelskiej oraz Urbana Champaign, University of Illinois oraz Programu Masters in Clinical Education w Edynburgu. Kierownik projektów edukacyjnych związanych z edukacją medyczną i symulacją. Specjalista chirurg.

Podczas Konferencji II edycji Dni Jakości UMP prof. Torres wygłosi wykład pt.: "EDUTALK (EPA, OSCE, DOPS, SBT), czyli jak najlepiej przygotować przyszły personel medyczny i nie zapomnieć o pacjencie" oraz poprowadzi warsztat "Zwrot inwestycji edukacyjnej a symulacja medyczna - jak zacząć, nie zachłysnąć się i pozostać nauczycielem akademickim" dla nauczycieli akademickich.