Dane kontaktowe

Dział Spraw Studenckich i Dydaktycznych
Collegium Maius, pok. 003
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-61-08 / 854-62-84
e-mail: dzienjakosci@ump.edu.pl