Program

Belka z logotypami

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktycznych
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Marciniak

zaprasza

na II edycję Dni Jakości UMP
„Czego uczyć, czy jak uczyć?”

Termin: 28 listopada - 1 grudnia 2019 r.

Organizatorzy: Dział Spraw Studenckich i Dydaktycznych, Katedra i Zakład Edukacji Medycznej
we współpracy m.in. z: CITK, CSM, Działem Promocji i Karier,  SJO,  Studiem Nagrań UMP

 

PROGRAM:

28 listopada 2019 r., 12:00 - 14:30
CZĘŚĆ GŁÓWNA - Uroczyste otwarcie II edycji Dni Jakości
Centrum Biologii Medycznej, Sala 1010

Wystąpienia:
1. EDUTALK (EPA,OSCE,DOPS,SBT), czyli jak najlepiej przygotować przyszły personel medyczny i nie zapomnieć o pacjencie
dr hab. Kamil Torres prof. UM, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2. Edukacja medyczna jako dynamiczny system złożony
dr Janusz Janczukowicz, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Debata: „W SAMO POŁUDNIE” z udziałem zaproszonych gości - wymagane zapisy na platformie Olat
prowadzący: Prorektor ds. Studenckich i Dydaktycznych prof. dr hab. Ryszard Marciniak oraz Dyrektor Generalny dr Rafał Staszewski
28 listopada - 1 grudnia 2019 r. - WARSZTATY
(Uwaga! konieczne wcześniejsze zapisy. Warsztaty prowadzone są równolegle)
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

1. Kompetencje międzykulturowe w dydaktyce medycznej
- dr Janusz Janczukowicz, UM Łódź
2. Zwrot inwestycji edukacyjnej a symulacja medyczna – jak zacząć, nie zachłysnąć się i pozostać nauczycielem akademickim
- dr hab. Kamil Torres, UM Lublin
3. Szukasz inspiracji do przygotowania swojego wykładu e-learningowego? Przyjdź do Studio Nagrań UMP i zrób próbne testy!
- dr Magdalena Roszak, mgr Beata Maćkowiak
4. Dlaczego warto sprawdzać wiedzę studentów przed zajęciami?
- dr Beata Buraczyńska-Andrzejewska
5. Symulatory VR – wirtualna rzeczywistość
- dr Łukasz Gąsiorowski
6. Budowanie programu nauczania opartego na efektach kształcenia
- dr Magdalena Cerbin-Koczorowska
WARSZTATY DLA DOKTORANTÓW

1. Wykorzystanie symulacji medycznej w nowoczesnej dydaktyce część 1-3 (fakultet)
- prof. dr hab. Ryszard Marciniak
2. Pisanie artykułów naukowych w języku angielskim
- mgr Anna Lipińska
3. Aktualna sytuacja rynku ochrony zdrowia w Polsce
- Piotr Magdziarz Partner Zarządzający FORMEDIS Medial Management & Consulting
WARSZTATY DLA STUDENTÓW

1. Mocniej, szybciej, głębiej! czyli doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
- mgr Tomasz Kłosiewicz i SKN Symulacji Medycznej
2. Conference Presentations - warsztaty dla studentów anglojęzycznych
- mgr Suzanna Poynton-Motylińska
3. Prezentacje konferencyjne w języku angielskim
- mgr Anna Mackiewicz
4. Komunikacja z pacjentem międzykulturowym
- dr hab. Ewa Baum, dr Maria Nowosadko, dr Katarzyna Głodowska, dr Rafał Staszewski
5. Warsztaty dla studentów z zakresu komunikacji z pacjentem i rodziną
- dr Patrycja Marciniak-Stępak
6. Kosmetoonkologia - fakty i mity
- prof. dr hab. Dariusz Iżycki
7. Multicultural Poznań. Poland and Poznań for foreign visitors. Foreign visitors for Poznań dwellers – warsztat dla studentów anglojęzycznych
- mgr Karolina Sołtowska
8. Aktualna sytuacja rynku ochrony zdrowia w Polsce
- Piotr Magdziarz Partner Zarządzający FORMEDIS Medial Management & Consulting
9. Policja - LUBIĘ TO
- Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji
10. Kiedy mowa jest srebrem, a milczenie złotem? Kilka słów na temat marketingu w branży medycznej i jego dobrych i złych stronach
- Maciej Radziemski Strategy Dirctor LUCKYYOU
INNE AKTYWNOŚCI

Zwiedzanie Centrum Symulacji Medycznej UMP
- mgr Piotr Ziemak

Zapisy na warsztaty oraz na debatę będą prowadzone na platformie OLAT. Liczba miejsc jest ograniczona.
Rejestracja na wszystkie wydarzenia została wydłużona do 25 listopada 2019 r. do godz. 12:00!!!

 

 

Logotypy

II edycja Dni Jakości realizowana jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00