"Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.

[Ludwik Pasteur]

 

 

Szanowni Państwo,

po kilkuletniej przerwie, spowodowanej pandemią Covid-19 oraz wynikającym z niej ogólnoświatowym lockdown’em i ograniczeniami w funkcjonowaniu Uczelni, z wielką przyjemnością zapraszam całą społeczność akademicką do uczestnictwa, w dniach 21-25 czerwca 2022r. w III Dniach Jakości UMP 2022, wydarzeniu, które na stałe wpisało się już w kalendarz imprez organizowanych na naszym Uniwersytecie.

Tym razem zapraszam Państwa na międzynarodowe Spotkanie z jakością i to zarówno w wymiarze dydaktycznym, jak i naukowym. Dydaktyka akademicka i nauka nierozerwalnie się ze sobą wiążą, a czerpanie ze światowych osiągnięć w tym zakresie jest możliwością, z której każdy przedstawiciel środowiska medycznego pragnie korzystać.

Zatem,

  • w wymiarze międzynarodowym:

Gościem specjalnym tegorocznych Dni Jakości będzie Profesor Marcin Iwanicki ze Stevens Institute of Technology (New Jersey), w którego zainteresowaniach leżą między innymi badania nad biologią nowotworów i systemami hodowli 3D.

  • w wymiarze naukowym:

W ramach Dni Jakości Profesor Iwanicki wygłosi wykład otwarty pt. Leveraging Tissue Microenvironment to Suppress Cancer. Jestem przekonana, że ta tematyka zainteresuje nie tylko badaczy biologii nowotworów, lekarzy onkologów I biotechnologów, ale też całą społeczność obszaru medycyny – nauczycieli akademickich oraz studentów, ponieważ problem jakim jest profilaktyka i leczenie nowotworów jest niezwykle aktualny i wszystkim nam wszystkim bardzo bliski, a wynalezienie leku na wszystkie rodzaje nowotworów leży na sercu naukowców na całym świecie.

  • w wymiarze dydaktycznym:

Podczas najbliższych Dni Jakości będziemy mieć niezwykłą okazję poznać, w tym zakresie, osiągnięcia Pana Profesora również podczas warsztatów pt.: Cancer Plasticity and Therapy Resistance  kierowanych do studentów kierunku Biotechnologia medyczna i których z tego miejsca zachęcam do czynnego w nich udziału.

W imieniu organizatorów i swoim, serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tym wielowymiarowym wydarzeniu!

                                    

                     Prorektor ds. Dydaktyki
    prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka

 

Logotypy

III edycja Dni Jakości realizowana jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00

Aktualności

Kontakt

Biuro Obsługi Prorektora ds. Dydaktyki
Centrum Stomatologii, II pięro, pokój D205
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel.: 61 854-75-00 / 854-75-38
e-mail: dzienjakosci@ump.edu.pl

Logo Jakość UMP

Organizatorzy:

» Biuro Obsługi Prorektora ds. Dydaktyki
» Katedra i Zakład Biologii Komórki