"Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę"
Benjamin Franklin

Zdjęcie

Czego uczyć, czy jak uczyć?

          To pytanie, nurtujące zarówno nauczycieli akademickich, jak i ich studentów, będzie tematem przewodnim drugiej edycji spotkań z jakością na naszej Uczelni.
         Czterodniowe II Dni Jakości UMP odbędą się w dniach 28 listopada - 1 grudnia 2019r. i już dziś chciałbym zaprosić wszystkich Państwa - nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów oraz pracowników administracyjnych do czynnego uczestnictwa w tym wydarzeniu.
           Podobnie jak w roku poprzednim, patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor UMP, prof. dr hab. Andrzej Tykarski, a swój udział zapowiedzieli również nasi goście specjalni - dr Janusz Janczukowicz z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dr hab. Kamil Torres prof. UM z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ciekawą inicjatywą z ich udziałem będzie debata "W samo południe", podczas której uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie "Czego uczyć, czy jak uczyć?".
         W programie także szereg warsztatów dedykowanych nauczycielom, studentom i doktorantom. Tegoroczną nowością są warsztaty dla studentów anglojęzycznych i specjalna propozycja dla Władz Uczelni oraz działów obsługi studenckiej - zwiedzanie Centrum Symulacji medycznej.

        Mam nadzieję, że bogaty program II Dni Jakości UMP 2019 będzie dla całej naszej społeczności akademickiej interesującym doświadczeniem i przyczyni się do dalszego rozwoju polityki jakości kształcenia, stanowiącej jeden z głównych filarów strategii i misji Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszam,

 Prorektor ds. Studenckich i Dydaktycznych
Prof. dr hab. Ryszard Marciniak

 

 

 

Logotypy

II edycja Dni Jakości realizowana jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00

Aktualności

Kontakt

Dział Spraw Studenckich i Dydaktycznych
Collegium Maius, pok. 003
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-61-08 / 854-62-84
e-mail: dzienjakosci@ump.edu.pl

Logo Jakość UMP

Organizatorzy:

» Dział Spraw Studenckich i Dydaktycznych
» Katedra i Zakład Edukacji Medycznej

Współorganizatorzy:

» Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia
» Centrum Symulacji Medycznej
» Dział Promocji i Karier
» Studium Języków Obcych
» Studio Nagrań UMP
» Formedis
» Komenda Miejska Policji
» LUCKYYOU